Didem Erk

Üretimlerinde performans, video, yerleştirme ve metni araç olarak kullanan görsel sanatçı Didem Erk, işlerinde dil, hafıza ve sınır gibi kavramların mekânla ilişkisini araştırır. Kişisel ve toplumsal hafızanın kusurlarını ve kurgusal unsurlarını irdeler. Hatırlama eylemini Erk’in sanatını aktarma yöntemi, performans, mekâna özgü yerleştirme üzerinden gerçekleşir. Sosyolojik olayları form ve kavram olarak ele alırken dilini politik ve şiirsel arasında bir yere konumlandırır. Sansür ve otosansürün tarihte yaşattığı yıkıcı tavrı özgürleştirmek adına buluntu nesneler, beden, yüzey ve kağıt  üzerine yaptığı bir takım manipülasyonlarla yaşanan tahribatı şifalandırma ve dünyaya tekrar katmaya odaklanır.

Didem Erk (d. 1986, İstanbul) İstanbul’da yaşayıp çalışmaktadır. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı. Sanatçının yer aldığı başlıca sergiler arasında “Kelimeler Pek Gereksiz” (Arter, 2020), Manifesta 12 kapsamındaki 5x5x5 programı (Palermo, Sicilya, 2018), “Video Echoes: Waves from the Eastern Mediterranean” (Counihan Gallery, Brunswick, Avustralya, 2018), “Nonlinear Histories: Transgenerational Memory of Trauma” (Reflect Space Gallery, Glendale, CA, ABD, 2018), “TarraWarra International 2017: All That is Solid…” (TarraWarra Museum of Art, Avustralya, 2017), “Ev İmkânsız Denen Yerdir” (x-ist, İstanbul, 2017), “Blow Up: Kavunu Gördüm” (SALT Galata, İstanbul, 2017), “Are You Still Alive? – Voices of Conscience at a Time of Silencing” (Steirische Kulturinitiative, Graz, Avusturya, 2017), “House of Wisdom / Bilgelik Evi” (Berlin & Amsterdam, 2017), “Stay With Me” (Belvedere Museum, Viyana, 2016) ve “Anne Ben Barbar Mıyım?” (13. İstanbul Bienali, Arter, İstanbul, 2013) bulunuyor.


> CV
> EXHIBITIONS
  - Vekâleten
  - Mavi Bir Ballad