Yerçekimi Kalıntıları

02/11/2013 - 04/01/2014


Janet Bellotto’nun bu sergideki sanat çalışmaları, kaçınılmaz bir afetin kıyısında oluşan veya afet sonrasına tanıklık eden sakin andaki anlatıları yakalamaktadır. “Enfüzyonlar ve İmkansız Şeyler | Infusions and Impossible Things” başlıklı seride, evcimen iç mekanlar ve yan yana yerleştirilmiş nesneler, ateş veya su tarafından yutulmanın kıyısındaki sakin bir an’ı sunmaktadır.

Bellotto’nun sanal alemden görüntüler toplama süreci, diğer bulunmuş ve çekilmiş fotoğraflarla birlikte, serginin içindeki anlatı örgüsünü oluşturmaktadır.. Bu çalışmalar bütünü, hem bir çevrim içi medya kanalları karışımı, kişisel tarih ve diğer seyahatler aracılığı ile bulunmuş hikayelerden, hem de bunların hafızada birbirine geçerek aslında (daha önce) olmadıkları bir şey haline gelişlerinden ilham almaktadır. Bellotto, görüntülerin hafızayı nasıl tetikleyebileceği ve ‘hergün’ün hayali ve sarsıcı gerçekleri arasındaki salınımları ile ilgilenmektedir.

Sergideki yeni çalışmalar, İtalya’da, Carnia dağlarında yer alan “Castelmonte Tapınağı”nda bulunmuş olan rölik (eski eser) görüntülerinden ilham almıştır. Teneke üzerine boyanmış rölikler, çok sayıda “ölüme yakın deneyim” rivayetini arşivlemektedir. Bu “afetin kenarında” oluşla ilgili rivayetlerden ilham alan anlatılar sergiye taşınmış ve bir resimli posta kartından çok daha ötesini ifade eden birer teneke kutu içerisine kapsüllenmişlerdir. Onlar, gerek bir felaketin eşiğinde, gerek sonrasındaki sükunette olsun, her şekilde yaşamın kıyısında oluşa dair bir koleksiyonu muhafaza eder ve bir umut, uyarılar ve katartik rezonans kaynağı olur.

İçinde bir kulenin belirdiği bir video yerleştirmesi, kuleler hakkında bilinen o trajik anlatılarla şekillendirilmiştir. Bu anlatılar, tarih boyunca olarak denizciler için bir kılavuz ışığı olarak kullanılagelen deniz fenerini temel alarak, görüş açısının ve kaçınılmaz trajedinin kıyısı üstünde yoğunlaşırlar.

WAVE yerleştirmesi, İsviçre, Avusturya ve İtalya sınırındaki insan yapımı bir göl olan Resia Gölü’ndeki eski bir şehirden kalan bir 14. yüzyıl kulesinin başaşağı bir fotoğrafik görüntüsünü sunmaktadır. Şehir, enerji için bir baraj inşa etmek amacıyla su altında bırakılmıştır. Videolar ve ışık, alanı, başaşağı elektrik direklerinin ve uyduların lentiküler fotoğrafları ile suyun içine batırır. Lentiküler, göz kırpan posta kartlarında kullanılan tekniktir. Bir izleyici fotoğrafların önünden geçerken, görüntüler değişir ve tıpkı bir anahtar deliği gibi, başka bir boyutu su yüzüne çıkarır. “Buoyancy | Batmazlık” başlıklı video, çalışmayı daha da ileriye, bir yüzme / suyun üzerinde kalma haline sürükleyerek, ne yukarı ne de aşağı doğru olan, ama beliren ve kaybolan anları yankılatan alanı sorgular.

Janet Bellotto, zamanını Dubai’de ders vermek için bölen, Toronta’dan bir sanatçıdır. Bellotto’nun sanat çalışmaları, heykel, yerleştirme, fotoğrafçılık, video ve performansı kapsamaktadır. Çalışmalarının arasından sular akar; okyanuslar ve dalgalar, daldırma ve yansımalar, akışkan olan ve suyla ilgili ara haller...... Yerleştirmeleri, illüzyon ile yıkıcı bir gerçeklik arasında oynayan baştan çıkarıcı anlatıları örerken parıldar ve ışık saçar. Çalışmaları, küratörlüğü ve yazmayı da kapsar ve kültürel mübadeleyi teşvik eden projeler ile uğraşır. Çalışmaları, çeşitli kollektif, grup sergilerinde ve kişisel sergilerde, Beijing, Dubai, İstanbul, New York, Mexico City ve Venedik’te gösterilmiştir. Son zamanlardaki başlıca sergileri arasında; 2013’te, DeLuca Fine Art Gallery, Toronto’da “The Four Horsemen of the Apocalypse” (Kıyametin Dört Atlısı); 2012’de, Red Head Gallery, Toronto’da “Nile Blue” (Nil Mavisi) ve Harvey Nichols, Dubai’de “Aquatica”; 2011’de CDA Projects, İstanbul’da “Untitled Original” ve 2010’da 12nci Kahire Bienali, Mısır ve Stratford Gallery, Stratford’da “Drowning Ophelia” (Boğulan Ophelia) yer almaktadır.

Sergiye bir katalog eşlik etmektedir.


» BUNLARI DA GÖRÜN

Sanatçı Sayfaları
  - Janet Bellotto