Mahen Perera

Mahen Perera, resmin sınırlarını zorlayarak çalıştığı mecrayı mekânsal formlara, elle dokunulur katmanlara ve tensel bir alana taşır. Çalışmalarını, malzemenin farklı olasılıklarının nüanslarını araştırmak için yapılan yırtma, bağlama, düğümleme ve dikme gibi meşakkatli manipülasyon süreçlerinden geçiri. Nazikçe ve sabırla şekil vererek ya da zorla şeklini değiştirerek resimsel çerçevesini bir pentür-yapı ve objeye doğru genişletmektedir. Üç boyutlu çalışmalarında sanatçı, buluntu objeler ile kim olduğu bilinmeyen bir karaktere ait izler taşıyan kişisel eşyaları bir araya getirir. Perara, sanatsal pratiğinde çalışmalarının doğasında olan hafıza ve arzu duyguları ile ilgilenir. Yüzeylerdeki eksiklik ve mevcudiyet arasında gidip gelen sanatçı, artakalanları açığa çıkarır. Organik kalıntıları ve arkeolojik buluntuları anımsatan çalışmaları, bu artakalma fikrini yakından inceler ve hatta öne çıkarıp över.

Sri Lanka’da yaşamakta ve çalışmakta olan Mahen Perara, Singapur’daki Lasalle College of the Arts’ta güzel sanatlar lisans eğitimini tamamlamadan önce Kolombo’da bulunan National Design Centre’da multidisipliner tasarım üzerine eğitim görmüştür. Perera, 2007’de almaya hak kazandığı prestijli ödül Winston Oh Travel Award ile, Prag’da bir aylık konuk sanatçı programına katılmıştır. Sanatçının en son sergileri arasında, The Sea Change (Colombo Scope, Kolombo, Sri Lanka, 2019), Stories within (Saskia Fernando Gallery, Kolombo, Sri Lanka, 2018), Making History - Colombo Art Biennale (Kolombo, Sri Lanka, 2014) and Serendipity Revealed (Brunei Gallery, Londra, Birleşik Krallık, 2014). Perara ayrıca, Vogue India işbirliği ile düzenlenen Project One (Jindal Steel, Mumbai, India, 2016) sergisinde Sri Lanka’yı temsil etmiştir.


> CV
> EXHIBITIONS
  - Vekâleten