BASIN BÜLTENİ - A Highlight of “Both Eyes in My Two Hands”

18/09/2020 - 02/12/2020


Zilberman Projects | İstanbul, Almanya ve Meksika merkezli sanatçı Sandra del Pilar'ın Zilberman | Berlin'de 11 Eylül - 14 Kasım, 2020 tarihleri arasında sergilenmekte olan "Both Eyes in My Two Hands" adlı kişisel sergisinden bir kesit sunan seçkiye 18 Eylül - 2 Aralık 2020 tarihleri arasında ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyar.

Serginin adı İki Gözüm İki Elimde Meksikalı şair Sor Juana Inés de la Cruz’un (1648-1695) bir sonesinden gelmektedir: İki gözüm iki elimde / Ve sadece dokunduğum şeyi görüyorum (“tengo en entrambas manos ambos ojos / y solamente lo que toco veo”). Sone gerçekliğin sahiden gözlerle görülüp akıl yoluyla mı anlaşıldığını, yoksa gözlerin de aklın da rüyamsı birer yanılsama mı olduğu üzerinde durur. Dünyaya diğer duyularla da, örneğin dokunsal bir şekilde, ellerimizi kullanarak yaklaşmamız da gerekmez mi?

Bunlar aynı zamanda tam olarak Sandra del Pilar’ın resminde incelediği sorulardır. Görüntü gerçeği nasıl yakalar? Görüntü görsel bir olgu mudur, yoksa fiziksel mi? Gözden daha çok bedenin izini sürdüğü hafıza bulanıklıklarının, rüya ve unutmanın rolü nedir? Sandra del Pilar resimlerinde genellikle baskı ve adaletsizlik hikayeleri olan, gündelik yaşamda ya da medyada karşılaştığı olaylarla ilgilenir. Fail kurban ilişkilerini, özel ve kamusal alandaki şiddet eylemlerini ve Meksika uyuşturucu kartellerinin kestiği acımasız cezaları (Giganten-I, 2020) araştırır ve kayıp ve unutulmuş olanları hafızasına çağırır. Sandra del Pilar rüyamsı ve gerçek dışı görünen sekanslarda güncel ve tarihsel, özel ve politik, bireysel ve kolektif hafızanın ve gerçek ile hayali olanın buluşmasına izin verir. Resimlerinde düşünce tarihinin çeşitli geleneklerinden düşünme ve duygulanım yollarını bir araya getirir. Lirik metinler, Barok dönemden motifler (vanitas, memento mori) veya Yunan mitolojisi, İncil’den figürler (Vaftizci Yahya), metaforlar ve alegoriler zaman ve mekanın ötesinde iç içe geçer.

Sandra del Pilar resimlerini yapmadan önce genellikle uzun araştırmalara girişir, hem kurbanlarla hem de faillerle, örnekse hapishane mahkumlarıyla röportajlar yapmaktadır. Başkalarının bakış açılarını dinleyerek hayata geçiren del Pilar anonim kalmak isteyenler için tasvirlerinde kendi yüzünü bir stand-in olarak kullanmaktadır. Aynı zamanda kendi yanlılığının da farkındadır; olayın içine girmekte, dahil olmaktadır.

Sandra del Pilar görünenin ötesinde bir şey oluşturuyor. Gözle görülemeyen, ancak yine de algılanabilirliğiyle hayal gücünde varlık sürdüren şeylere odaklanıyor. Gözlemci çoğu zaman zengin ayrıntılara boğularak zora koşuluyor. Göz ve akıl sınırlarına ulaşır. İlişkiler bozulur; gözlemciler yalnızca kendi kıstaslarına göre kendilerini yeniden inşa etmeleri gereken parçaları algılayabilirler. Bu parçalanmış algı birden çok görüntü katmanıyla çalışılmasıyla ortaya çıkar. İlk katman sanatçının, üzerine bir veya birkaç katman şeffaf sentetik bir malzeme gerdiği veya astığı tuval üzerine yağlı boyadır. Şeffaf katmanlar kısmen boyanır, ilk katmandan unsurlar tekrarlanır veya yeni görüntü öğeleri eklenir. Gözlemciler resmin önünde ileri geri hareket etmelidir. Genel bir görüntü sağlayan sabit bir gözlem noktası sunmadığından gözlemcilerin aktif katılımı gerekir. Bilakis, bu tasvir kararsız bir yapı sergiler. Görüntü katmanları birbirine doğru kayar ve gözlemciler fiziksel olarak işin içine girer. Katmanlar arasındaki alışveriş, odağı her bir katmanın ötesine taşır ve dokunma duyusunu etkinleştirir. Gözlemcilerin bakışlarını, görüntünün yanılsamacı derinliğine dalmadan önce hem görsel hem de dokunsal olarak “gördükleri” malzeme yüzeyine yönlendirir. 

Sandra del Pilar böylece gözlemci ile resim arasında somatik fenomenolojik bir ilişki kurar. Anlam artık yalnızca referans olarak üretilmiyor; bunun yerine, kendileri anlamın taşıyıcıları olan, onların bedensel maddeselliğindeki göstericilerdir.


Meksika ve Almanya’da büyüyen Sandra del Pilar (*1973, Mexico City) bugün yılın yarısını Almanya Soest’te, diğer yarısını ise Meksika Cuernavaca’da geçirmektedir. Mexico City'deki Academia de San Carlos’ta resim eğitimi almış, Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi’nde Sanat Tarihi ve Universidad Nacional Autónoma de México’da (UNAM) Sanat ve Tasarım Fakültesinde yine resim eğitimi almıştır. Şu anda Meksika’daki Sistema Nacional de Creadores de Arte des Fondo Nacional de la Cultura y las Artes’te (FONCA) akademisyen olarak görev yapmaktadır. Del Pilar, Alman Akademik Burs Vakfı ve Alman Akademik Değişim Servisi’nden (DAAD) çeşitli burslar ve Rhineland Bölge Konseyi’nden (LVR) fon almıştır. Sanatsal çalışmaları hem Meksika’da hem de Almanya’da birçok ödüle layık görülmüştür. Eserleri dünya çapında sergilenmektedir. Sanatsal çalışmalarıyla ilgili Sergio Sanjinés’in yapımcılığını üstlendiği bir belgesel filmin prömiyeri Mexico City’deki Cineteca Nacional’de yapılmıştır. Metinleri ve denemeleri uluslararası dergilerde, antolojilerde, kataloglarda ve gazetelerde yayımlanmıştır.

Metin: Lotte Laub

Daha fazla bilgi için yazışma adresimiz zilberman@zilbermangallery.com.Sanatçı Sayfaları
  - Sandra Del Pilar

Sergideki Çalışmalar