Yane Calovski

Yane Calovski'nin sanatsal pratiği araştırmaya dayalı ve disiplinler arası bir niteliktedir. Yeni bir eleştirel tahayyül üreten çağrışımlar haline gelen mevcut, sonuçsuz modernist anlatıları yeniden etkinleştirmek ve birbirine bağlamakla ilgileniyor. Sanatçının bir konuyu algılayışı neredeyse her zaman ilişkiseldir ve bağlamla ilgilidir. Görsel olarak, bilginin uyumlaştırılması ve özümsenmesiyle oluşturulan arşivlerdeki söylemsel izleri inceleyerek yapıtlarını dile getirir. Kolektif belleğin doğrusal olmayışı, onun pratiğini, tarihin nasıl uygulandığını, üretildiğini, sunulduğunu ve tüketildiğini sorgulayan çeşitli arşivlerden bulunan materyalleri derleyerek uzun süreli araştırmalar ve saha çalışmaları yürütürken bilgilendirir. Yazı, çizim, video ve yerleştirme yoluyla bilgiyi, eylemleri ve önceki araştırmaların kalıntılarını işler; örtüşüp yeniden ortaya çıkması için hem anlaşılması zor hem de somut konuları cisimleştirir. Bu metodoloji, alanın mekansal ve bağlamsal özgünlüğü, malzemenin görsel değeri ve formun kavramsal esnekliği ile şekillenen mimari yapılara yönelik yerleştirme konseptini betimleyen çalışmalara yol açar.

 

Calovski, MAXXI (2021), Guangdong Museum of Art, (2017), Pera Müzesi, (2016), Malmö Konstmuseum, (2015), Künstlerhaus Bethanien, (2015), Kunsthalle Bregenz, (2013), Kunsthallen Brands (2006), Arcadia University Art Gallery (2004), CAC Vilnius (2003) ve Drawing Center (1998)’da düzenlenen pek çok grup sergisine katılmıştır. Ayrıca 39th EVA International Biennial (2020), Helsinki Photography Biennial (2014), Qalandiya International VII: FRACTURES (2014), 2nd Biennial D-0 ARK Underground, Konjic (2012), Manifesta 7, Bolzano (2008), and Manifesta 3 (2000) gibi bienallere davet edilmiştir. Mekâna özgü yerleştirmeleri, Archives and Reality, Kunsthalle im Lipsiusbau, Dresden (2019), All Mounds Can Be Seen From My Window, Bunkier Sztuki, Krakow (2016), and Haushalten, the Stiftung Bauhaus, Dessau (2015) gibi sergilere dahil edildi. Calovski'nin eserleri, Üsküp'teki Çağdaş Sanat Müzesi, Philadelphia Sanat Müzesi, Eindhoven'daki Van Abbemuseum, Deutsche Bank Koleksiyonu, Zorlu Sanat Koleksiyonu, Bunkier Sztuki, Üsküp'teki Makedonya Ulusal Müzesi, Art Telekom Koleksiyonu da dahil olmak üzere kamusal ve özel koleksiyonlarında yer almıştır. Calovski, Üsküp ve Berlin'de yaşıyor ve çalışıyor.


> CV
> EXHIBITIONS
  - Residual Entries
  - Şimdi Sergileniyor
  - Transit
  - Sarmaşık
  - Siyah