Sarmaşık

14/09/2022 - 01/12/2022


Zilberman, şehirdeki üç mekânına yayılan “Sarmaşık” başlıklı karma sergisini duyurmaktan mutluluk duyar. Küratörlüğünü Başak Şenova'nın üstlendiği sergide Heba Y. Amin, Omar Barquet, Burçak Bingöl, Yane Calovski, Ramesch Daha, Memed Erdener, Didem Erk, Fatoş İrwen, Zeynep Kayan, Azade Köker, Bronwyn Lace, Marcus Neustetter, Cristiana de Marchi, Larry Muñoz, Maarit Mustonen, Egle Oddo, Erkan Özgen, Bochra Taboubi, Cengiz Tekin, Simon Wachsmuth ile Verena Miedl-Faißt/Nirual Kenabru’nun yapıtları yer alıyor.

Serginin kavramsal çerçevesinin çıkış noktası Alexís O. van Tlön* tarafından kaleme alındığı düşünülen bir el yazmasında “sarmaşık” üzerine geçen bir pasajdır. Viyana merkezli enstitü Institut für außergewöhnliches Archivwissen Wien tarafından yakın zamanda keşfedilip gün ışığına çıkarılan el yazmasındaki pasaj, sarmaşık kelimesinin Arapçadaki “asheka” telaffuzunun, Türkçedeki “aşk” (aşırı ve şiddetli aşk) kelimesinin köküne dönüşümünü detaylandırır. Metnin mantıklı olduğu kadar şiirsel düşünce örgüsünde van Tlön: “Sarmaşık çevrelediği ağacın suyunu emer, kurutur, zayıflatır. Bazen aşırı sevgi âşığın hayatla bağlantısını kesmesine, âşığı solmuş bir bitki gibi yorup kurutmasına sebep olur.” diyerek başlar. Ardından, kurduğumuz güçlü bağların hayatta kalmak için nasıl hayati öneme sahip olabileceğine, bir “bitkinin” yaşam için nasıl bir direnç sembolü olabileceğine dair satırlarla devam eder. Bu düşünceyi “harabeler” üzerine kurduğu bağlantılarla zenginleştirir. Tlön’e göre bir zamanlar yaşananların en güçlü göstergelerinden biri olan harabeler, geçicilik duygusunu sabitler. Harabelerin yaşamı geride kalana bağlayan tek yoldaşı ise sarmaşıktır.

Sergi, bir sarmaşığın eş zamanda ve mekânda var olan çoklu anlatılara, bakış açılarına, varlıklara ve gerçekliklere ayrılan dallarını, esrarengiz ve paradoksal çağrışımlarını takip eder. Üç mekânda —Zilberman İstanbul, Zilberman-Project Space ve Zilberman Selected—yer alan işler, mekânsal, zamansal, bölgesel ve zihinsel paylaşımlar aracılığıyla birbirine bağlanır. Bu bağlantılar aracılığıyla, mekânlar şehrin farklı bölgelerinde birbirlerine çapraz referanslar verir.

*Bilim insanı ve sanatçı Alexís O. van Tlön'ün hayatı ve çalışmaları hakkındaki bilgilerimiz, dünya çapındaki çeşitli arşivlerde, müzelerde ve depolarda keşfetme şansına sahip olduğumuz bir dizi parçadan oluşmaktadır.

Sarmaşık ile ilgili basılı malzeme
Sergi sürecinde basılacak olan bir kitap sergiye eşlik edece

Sanatçılar: Heba Y. Amin, Omar Barquet, Burçak Bingöl, Yane Calovski, Memed Erdener, Didem Erk, Fatoş İrwen, Zeynep Kayan, Azade Köker, Erkan Özgen, Cengiz Tekin ve Simon Wachsmuth, Zilberman tarafından temsil edilmektedir.

Ramesch Daha, Bronwyn Lace, Marcus Neustetter, Larry Muñoz, Maarit Mustonen, Egle Oddo, Bochra Taboubi ve Verena Miedl- Faißt/Nirual Kenabru Zilberman tarafından bu sergi için davet edildi.

Maarit Mustonen, Frame Contemporary Art Finland ve Saastamoinen Foundation tarafından desteklenmektedir. Bochra Taboubi ve Verena Miedl-Faißt/Nirual Kenabru ve Cristiana de Marchi Viyana’da merkezli Octopus Programme tarafından desteklenmektedir.

Başak Şenova bağımsız küratördür. Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi'nde Misafir Profesör olarak araştırmaya dayalı bir eğitim platformu olan "Octopus Programme"ı yürütmektedir ve (David Chisholm ile birlikte) FWF Avusturya Bilim Fonu (2022- 2026) tarafından verilen Sanata Dayalı Araştırma (PEEK) projesi Atlas'ın (David Chisholm ile birlikte) ortak yöneticisidir.

*Sarmaşık sergisi, 17. İstanbul Bienali ile eşzamanlı düzenlenen sergiler arasında yer alır.

Boya Sponsoru: Jotun


» BUNLARI DA GÖRÜN

Sanatçı Sayfaları
  - Heba Y. Amin
  - Omar Barquet
  - Yane Calovski
  - Memed Erdener
  - Fatoş İrwen
  - Zeynep Kayan
  - Azade Köker
  - Larry Muñoz
  - Cengiz Tekin
  - Simon Wachsmuth
  - Erkan Özgen