Yaşam Şaşmazer

Yaşam Şaşmazer, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Erken dönem eserlerinde ağırlıklı olarak “ben” ile “öteki” arasındaki çatışmalarla ilgilenen sanatçı, son dönemde bu karşıtlıkları ve çatışmaları insanların birbirleriyle, insan-dışı varlıklar ve doğa ile ilişkisi ekseninde inceler. Ağırlıklı olarak ahşap, çamur, kâğıt, kâğıt hamuru gibi doğal malzemeler kullanarak heykeller ve yerleştirmeler üreten sanatçı, mantar, yosun, liken, toprak, taş, ağaç dalları ve kökleri gibi organik ve buluntu malzemeleri de pratiğine dahil eder. Figüratif bir dille ürettiği heykellerinde insan bedenini odağına alır. Kimi heykelleri tanınabilir yüzlere veya bedensel biçimlere sahipken bazı çalışmalarında anonim, şekilsiz ve bazen ampute insan bedenlerini / vücut parçalarını tasvir eder. İnsan, insan dışı ve doğal özellikleri kaynaştırdığı bu beden parçaları ve organik malzeme kullanımıyla sınırların belirsizliğini ve geçişliliğini öne çıkarır; zamanla değişen, geçici ve bozulabilir süreçleri odağına alır. İç içe geçen ve dönüşen bu bedenler vasıtasıyla insan/insan dışı, canlı/cansız, organik/inorganik gibi temel ikilikleri işlerine dahi ederken ruhsal ve fiziksel dönüşümler yoluyla varlık/yokluk, yaşamsallık/ölümlülük gibi kavramlar üzerine düşünür ve insanın kendine biçtiği merkezi konumla hesaplaşan anlatılar kurar.

 

Şaşmazer’in en yakın tarihli kişisel sergisi ya da 2021 yılında Zilberman Galeri İstanbul’da gerçekleşti. Sanatçının eserlerinin sergilendiği diğer kurumlar arasında Arter (Locus Solus, 2022), Kunstmuseum Ahlen (Reset Kriese//Chance, 2021), Eskişehir Odunpazarı Modern Müze (At the End of the Day, 2020), Fondazione Berengo Art Space (Unbreakable: Women in Glass, 2020), Cappadox (2017), Havremagasinet (Metanoia, 2017), Kunstverein Ingolstadt (Dark Matter, 2017), Torrance Art Museum (Metanoia, 2016), Saatchi Gallery (Confessions of Dangerous Minds, 2011) yer alıyor.


> CV
> EXHIBITIONS
  - Landscape of Memories
  - Uçuruma Yerleşmek
  - ya da
  - Unlock