BASIN BÜLTENİ - GÖVDE GÖSTERİSİ

15/03/2012 - 08/04/2012


 

Genç sanatçı Evren Sungur’un yeni dönem çalışmaları Mısır Apartmanı’ndaki Galeri Zilberman’da.

Mimarlık ve Heykel eğitimi alan Evren Sungur, ‘Gövde Gösterisi’ başlığıyla sunduğu 2. Kişisel sergisinde, ataerkil düzenin kadın erkek ilişkilerini kendine has resimsel uslubuyla yorumluyor.

Büyük ebatlı tuvallerinde Sungur, bakışını insanlararası yakın ilişkilere odaklayarak, öncesi ve sonrası izleyici tarafında çözülmesi gereken bir seri anlatıyı resmine konu ediyor. Kadına sahip olmak için verilen mücadeleler, yapılan savaşlar, kadının ataerkil düzende bir arzu nesnesi olması, erkeğin kadın üzerinden iktidarını kullanmaya çalışırken, kadının iktidarıyla yüzleşmesi ve tüm bu konuların gerilimi rengin en gergin halleriyle sanatçının tuvallerine yansıyor.

İnsanın diğer kişilerle kurduğu ilişkiler kadar kendisini çevreleyen mekanla kurduğu ilişki de sanatçının sorunsallaştırdığı konular arasında. İç veya dış mekan mı olduğunun ayrımı bakış açısına göre kendini her seferinde yeniden tanımlarken, genç sanatçı izleyiciyi bir dizi soruyla başbaşa bırakıyor. Kendi gerçekliğini saklamaya gerek duymayan samimilikteki, bulundukları yere sığmakta güçlük çeken figürler, gösterinin şiddetini vurguladığı kadar, insanın kendi içindeki sıkışmışlığını sembolize eden mekansal yapıları öne çıkarıyorlar.

Sungur’un resimlerinde, insanoğlunun geldiği noktadaki ruhsal ve fiziksel sıkışmışlık, bu sorunla bir başetme biçimi olarak kendini görsellerken, izleyiciyi edilgen bir izleme eyleminin ötesinde, bir sorgulamanın tanıklığına sürüklediği bir oyunu oynamaya davet ediyor.

Evren Sungur’un Galeri Zilberman’daki ilk sergisi Gövde Gösterisi 16 Mart- 08 Nisan tarihleri arasında görülebilir.

 

Genç snatçı Evren Sungur’un yeni dönem çalışmaları Mısır Apartmanı’ndaki Galeri Zilberman’da.
Mimarlık ve Heykel eğitimi alan Evren Sungur, ‘Gövde Gösterisi’ başlığıyla sunduğu 2. Kişisel sergisinde, ataerkil düzenin kadın erkek ilişkilerini kendine has resimsel uslubuyla yorumluyor.
Büyük ebatlı tuvallerinde Sungur, bakışını insanlararası yakın ilişkilere odaklayarak, öncesi ve sonrası izleyici tarafında çözülmesi gereken bir seri anlatıyı resmine konu ediyor. Kadına sahip olmak için verilen mücadeleler, yapılan savaşlar, kadının ataerkil düzende bir arzu nesnesi olması, erkeğin kadın üzerinden iktidarını kullanmaya çalışırken, kadının iktidarıyla yüzleşmesi ve tüm bu konuların gerilimi rengin en gergin halleriyle sanatçının tuvallerine yansıyor.
İnsanın diğer kişilerle kurduğu ilişkiler kadar kendisini çevreleyen mekanla kurduğu ilişki de sanatçının sorunsallaştırdığı konular arasında. İç veya dış mekan mı olduğunun ayrımı bakış açısına göre kendini her seferinde yeniden tanımlarken, genç sanatçı izleyiciyi bir dizi soruyla başbaşa bırakıyor. Kendi gerçekliğini saklamaya gerek duymayan samimilikteki, bulundukları yere sığmakta güçlük çeken figürler, gösterinin şiddetini vurguladığı kadar, insanın kendi içindeki sıkışmışlığını sembolize eden mekansal yapıları öne çıkarıyorlar.
Sungur’un resimlerinde, insanoğlunun geldiği noktadaki ruhsal ve fiziksel sıkışmışlık, bu sorunla bir başetme biçimi olarak kendini görsellerken, izleyiciyi edilgen bir izleme eyleminin ötesinde, bir sorgulamanın tanıklığına sürüklediği bir oyunu oynamaya davet ediyor.
Evren Sungur’un Galeri Zilberman’daki ilk sergisi Gövde Gösterisi 16 Mart- 08 Nisan tarihleri arasında görülebilir.


Sanatçı Sayfaları
  - Evren Sungur