BASIN BÜLTENİ - Ada

03/07/2015 - 01/08/2015


Galeri Zilberman’ın düzenli sergilerinin yanı sıra yürüttüğü faaliyetlerinden biri olan proje alanı sergileri, genç sanatçı Begüm Yamanlar’ın Ada isimli video çalışmasına ev sahipliği yapıyor. Galeri dışındaki sanatçılara da açık olan bu alan, sağladığı üretim bütçesi ve sanatçı ödeneğiyle yeni çalışmaların gerçekleşebilmesine katkıda bulunuyor.

Galeriyle birlikte, ilk kez 2014 yılındaki GYF-5’te çalışması sergilenen Begüm Yamanlar, Ada adlı projesinde zaman ve mekan fikirlerini iç içe geçirip, doğanın çok katmanlı algılanma biçimleri üzerine yoğunlaşıyor. Fotografik görüntülerden oluşturulmuş bir video doğanın döngüsel yapısına, insanın doğayla ve evrenle kurduğu değişken ilişkiye, bütün bunları nasıl algıladığımıza ve zaman kavramına odaklanıyor.

Sanatçı, bu çalışmayla izleyiciyi alışık olmadığı bir zaman akışına dahil ederek, bakışını yeniden şekillendiriyor. Bu bakışı yer-gök arasında sürekli dönüşen bir akışın içerisinde yeniden  konumlandırıyor. Yeniden üretilmiş bu zaman algısıyla, yer ve gök, gece ve gündüz yavaşça birbirine dönüşürken, birbirinin tamamlayıcısı, sürekliliğin sağlayıcısı oluyor. Gerçek ve optik olarak algılanabilir olandan çıkan bakış, öznel olduğu ölçüde içsel olan yeni bir sezgisel kavrayışı çağırıyor.

Sanatçıları en çok etkilemiş konuların başında gelen konu “manzara”, Begüm Yamanlar’ın incelikle ve titizlikle işlediği dijital bilgiyle yeniden şekilleniyor. Bu tarihsel temayı, bugünün malzeme, araç ve kavrayışıyla yeniden ele alıyor.  Ada, insanoğlunun yerkürede bıraktığı izleri, bu toprak parçasındaki varoluşuyla erişebildiği bilgiyi zaman ve mekan tutarlığını kırarak anlamayı deniyor.  Sanatçı Sayfaları
  - Begüm Yamanlar

Sergideki Çalışmalar