Vekâleten

25/12/2021 - 19/02/2022


Zilberman, Beyoğlu, Piyalepaşa’daki yeni mekânı Zilberman Selected açılışı kapsamında 25 Aralık’ta kapılarını açacak ilk grup sergisi Vekâleten’i duyurmaktan mutluluk duyar. Galerinin yakın zamanda temsiliyetini üstlendiği sanatçılar Carlos Aires, Omar Barquet, Isaac Chong Wai, Didem Erk, Itamar Gov, Fatoş İrwen, Jaffa Lam Laam, Mahen Perera ve Sandra del Pilar’ın çalışmalarından bir seçki izleyiciyle buluşacak. Küratörlüğünü Zilberman’dan Naz Kocadere ve T. Melis Golar’ın üstlendiği sergi 25 Aralık 2021 ile 19 Şubat 2022 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Vekâleten, insanların kendini teslim ettiği gerek ulusaşırı gerekse yerel yazgı ve krizlere karşı kültürel, psikolojik ve politik bir konaklama ve okuma imkânı vadediyor. Bu bağlamda, sanatın ve temsil meselesinin hayatın yakıcılığına karşı sorunlara ne oranda vekil olabileceğini sorguluyor. Sergide yer alan sanatçılar, eserleri yoluyla kişisel gözlem ve toplumsal birikimlerini aktarıyorlar. Aidiyet hissettikleri ya da salt merak ettikleri kültür ve/veya coğrafyaya ilgilerini görsel söylemlere teslim ediyorlar. Söylemlerin çıkış noktaları çeşitli; ritüeller, şarkılar, danslar ve kitlesel isyanların yanı sıra, kavramsal motifler, eleştirel tarih okumaları ya da yakın tarihte sanatsal değer ve isimlerden esinlenen kolajlardan üzerinden ilerliyor. Vekâleten sergisindeki eserler arasında zamansız fotoğraflar, harekete çağıran muzip heykeller, görünenin arkasındakini açık eden kolajlar ve güç ilişkilerini ters yüz eden dans videosu, uysallaştırılmış bir isyan kutusu, edebiyat ve sanat tarihine bakışı derinleştiren yerleştirme ve tuvaller, dikte edilmiş düşünceleri tekrarlarla yüzleştiren çalışmalar, sanatta resmin dokunulmazlığını sorgulatan düğümlü motifler bulunuyor.

Bu bağlamda; Itamar Gov, The Mausoleum of Rejected Citrons ve 1000 Rejected Citrons eserlerinde yüzyıllardır Güney İtalya’da gerçekleştirilen bir Yahudi ritüelini yeniden canlandırarak tarihsel idealizmi, kalıcılığı ve ölümlülüğü sorguluyor. Fatoş İrwen, Çay AğacıZırh, Nar ve Kül, ve Nuh’tan Kaçanlar eserlerinde kullandığı mahrem, kırılgan ancak hacimli yapılı materyallerle, şiddet temsillerini ve egemen kültürün tarih yazımını açığa vurur. Isaac Chong Wai, Banana Peel Sign, A Handle for Two ve Falling, Falling Carefully, Care çalışmalarından oluşan yerleştirmesiyle  iktidar ve güç ilişkilerini bedensel duruşlar ve düşme eylemi üzerinden sorgular. Carlos Aires’in Sweet Dreams are made of This başlıklı video çalışmasıyla İspanya’daki polis şiddetine dair eleştirisini muzip bir tavırla sokak ve müzik kültüründe önemli bir yeri olan tango üzerinden anlatır. Güç, iktidar ve sermayeyi işaret eden Sweet Dreams are made of This şarkısı başka bir çalışmasında ise ekonomik olarak en güçlü ülkelerin paralarından oluşturduğu şarkı sözlerinin anlamına dikkat çeker. Jaffa Lam Laam’ın Survival Kit çalışmasıyla Hong Kong’da kılıflandırarak yasaklanan sivil protesto hakkını ve ruhunu, isyancı niteliğinden arındırılmış bir biçimde temsil eden heykelsi çalışmalara döndürerek düşünceyi ve zamanı dondurur. Didem Erk, Ferman yerleştirmesiyle ulusallık temsilini çöp torbaları üzerine yazdığı farklı kültürel lehçelerle kayda alır. Omar Barquet ise, Chanson De La Folle Au Bord De La Mer (After M. Abramovic & C.V. Alkan) ve 2nd Pendular eserleriyle, insanın doğayla netameli ilişkisini edebiyat ve sanat tarihi referanslarıyla aktarır. Mahen Perera’nın Knots ve Cuddle serisinden derlenen seçkide, “tortu” temsilinden hareketle düğümlerle oluşturduğu soyut motifler resmin sınırlarını zorlar. Sanatçının Sri Lanka, Kolombiya’da yaptığı yürüyüşlerde hazır giyim fabrikalarından topladığı kalıntılarla birleştirdiği eserler, maddeselliği dönüştürürür ve farklı ilişkilenme biçimlerini araştırır. Sandra del Pilar, Predella eserinde, acının temsilini kendi yetiştiği coğrafya ve beden imgesi üzerinden aktarır.

Sergi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için; Naz Kocadere naz@zilbermangallery.com ve T. Melis Golar melis@zilbermangallery.com ile iletişime geçebilirsiniz.


» BUNLARI DA GÖRÜN

Sanatçı Sayfaları
  - Carlos Aires
  - Omar Barquet
  - Isaac Chong Wai
  - Sandra Del Pilar
  - Itamar Gov
  - Fatoş İrwen
  - Jaffa Lam Laam
  - Didem Erk
  - Mahen Perera

Sergideki Çalışmalar