BASIN BÜLTENİ - DENİZE AÇILMAK GEREK

11/01/2013 - 02/02/2013


 

CDA-Projects yeni yılın ilk sergisi olan ve küratörlüğünü Övül Durmuşoğlu'nun yaptığı "Denize Açılmak Gerek", Borga Kantürk, Bureau of Melodramatic Research, Leidy Churchman, Maria Loboda, Rossella Biscotti, Susanne Kriemann, Yasemin Özcan ve University of Muri’nin çalışmaları ile 10 Ocak tarihinde izleyicilerle buluşuyor.

Portekizli yazar Fernando Pessoa'nın Plutarkh aracılığıyla aktardığı bir denizci sözü: Denize açılmak gerekir. Sonra ne olacağı ise her ne kadar kesin formüller ve çözümler üretilse de kimsenin tek başına karar veremeyeceği bir bilinmeyendir. Denize açılmak ufku yeniden hayal etmek, tüm bilinenleri risk etmek, bütün bu sürecin yaratacağı dönüşüme kendini açmak demek. “Denize Açılmak Gerek” politik iklimin bizi en çok daralttığı yerde sanatsal üretimin içinde taşıdığı tahmin edilmeyen boşlukları ve bilinmeyenleri hatırlatarak yeni bir ufku hayal etmeye çağırıyor.

Sanatsal bağlamda malzeme işin içerik ve bağlamının nasıl dönüştüğünü izlediğimiz açık bir etkiler alanı. Yani sanatçının bulunduğu yer ve zamanda kendini nasıl konumladığının, etrafıyla nasıl ilişkilendiğinin cisimlenmesi. Malzemeyi seçme, ele alma ve eyleme yöntemleri maddeselliği tarihsel olarak pisuarın hayatımıza bir sanat nesnesi olarak girmesinden itibaren değiştirmeye devam ediyor. “Denize Açılmak Gerek” Berlin'de geçtiğimiz yıl gerçekleşen “Yeni Aya Cevaben” sergisinin devamında malzemenin görsel, hissel, dönüşümsel ve politik yönlerini sanatçıların malzemeyi farklı eyleme yöntemlerine odaklanarak araştırmaya devam ediyor. Risk, hayalgücü ve süreçle şekil alan malzeme maddesellik algımızı yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda bedenimizle etrafımızdaki maddeler arasındaki ilişkiyi de dönüştürüyor. 

Maria Loboda “Ah, Wilderness”la malzemenin sanat işine çevrilirken bir dile dönüşüp dönüşemeyeceğini pagan bir tavırla sorgularken, Susanne Kriemann bu malzemesel dönüşümün belgelemenin ötesinde bir estetikle nasıl soyutlanabileceğini araştırıyor. Borga Kantürk “Gündelik Şaşırma Egzersizleri”nde bu iki sanatsal tavıra bilinmeyen bir hikayenin içinden çıkıp hayatın olağan yerlerine gündüz düşü olarak eklenen nesneleriyle cevap veriyor. Rossella Biscotti'nin henüz işe dönüşme sürecinde seyirciye açtığı yerleştirmesi ise arkeolojiyi sadece bir eylem değil aynı zamanda bir araştırma metaforu olarak kullanırken malzemeyi bulan ve bulunan arasındaki ilişki üzerinden kavramsallaştırarak ucu açık bir bilgiye dönüştürüyor.

"Denize Açılmak Gerek" 11 Ocak - 2 Şubat 2013 tarihleri arasında Mısır Apartmanı'ndaki Cda-Projects'de görülebilir. Sanatçı Sayfaları
  - Borga Kantürk
  - Leidy Churchman
  - Maria Loboda
  - Rosella Biscotti
  - Susanne Kriemann
  - Yasemin Özcan

Sergideki Çalışmalar