BASIN BÜLTENİ - Tekrar, baştan

29/12/2022 - 04/03/2023


Zilberman, Beyoğlu, Piyalepaşa’da bulunan mekanı Zilberman Selected’da 29 Aralık tarihinde açılacak grup sergisi Tekrar, Baştan’ı duyurmaktan mutluluk duyar. Sergi, Guido Casaretto, Merve Ertufan, Zeynep Kayan, Yasemin Özcan ve Erinç Seymen’in çalışmaları üzerinden tekrar ve fark ikiliğini incelerken, bu kavramlar arasında beliren biricik anlara odaklanıyor. 

Tekrar, Baştan, sanatçıların pratiklerinde çoğu kez benimsedikleri tekrar ve taklit meselesini hareket, maddesellik, dil ve ritim üzerinden incelemeye alarak izleyiciyi yeni bir okumaya davet ediyor. Tekrar eyleminin rehberliğinde özgünlük, kopya etme ve temellük etme gibi sanatsal üretiminde neredeyse içkin sayılabilecek ilişkiler, sanatçıların çalışmaları üzerinden yeniden merceğe alınıyor. Bu ilişkiler zincirinin doğasında zamanın, bedenin, zihnin getirdiği göz ardı edilemez farklılıkları ve duraklamaları dinlemeye, izlemeye ve deneyimlemeye açıyor. Aksamaların, hataların ve yankıların bir nedeni veya sonucu olabilecek tekrar, hakiki olandan uzaklaşırken beklentinin dahilinde istenmeyen yerlere giden sonuçlarını diğer bir deyişle anlamın tehlikeye düşüşünü takip ediyor.

Sergi, merkezdeki bir yapıyı parçalara ayırmanın, onu oluşturan birimlerin maddesel ve tinsel yapısını anlamak için, taklit, tekrar veya çoğaltma yoluyla; meselenin katmanlarını  en küçük birimine kadar incelemenin bizi; kültürün, maddenin, jestin, dilin veya zihnin dehlizlerinde götürdüğü yeri, parçalara ayrılan bir bütün yeniden bir araya geldiğinde aynılığını sürdürüp sürdüremeyeceğini, bu sistematik döngüyü hangi anda kırmanın mümkün olabileceğini sorgular.

Tekrarın kimliksizleştirdiği tekdüze yapının kültürle olan ilişkisini Left Thumb yapıtında irdeleyen Guido Casaretto orecchiette makarnasını kilden yaparak bir dizi mekanik el ve vücut hareketiyle bir egzersiz gerçekleştirir. Geç Gelen Yankı videosunda ise Merve Ertufan kendi yüzünü tanıma yetisini kaybeden bir kadının ses, dil, tasvir etme ve hikaye anlatımıyla hafızasına dair bir yolculuk yapar ve zihnin arkalarından çağrılmış olan labirentli, rastlantısal yankıları, bilinmezlikleri açığa çıkarır. Tekrar döngüsünde özgünlük ve kopya tartışmasına yeni bir pencere açan Sahtecinin Sahici ile İmtihanı’nında ise izleyiciyi sahtecinin/taklitçinin kendini sahici/hakiki olanla karşılaştırdığı bir metinle anlatır. Zeynep Kayan sanatsal pratiğinde oluşturduğu varyasyonların tekrara dayalı yapısal kurgusunu araştırmaya odaklanırken hem zamansal hem de bedensel farklılıklar sebebiyle bir hareketi tıpatıp tekrarlamanın imkansızlığının altını çizer. Söz konusu tavrı sergide sanatçının bir bir iki bir iki üç serisinden: Kumaş ve Geçici Aynılık serisinden: Makas yapıtlarında takip edilebilir. Erinç Seymen’in bu sergi özelinde ürettiği MissPrint tekrar meselesine üç farklı noktadan bakan bir açılım sunar. İlki; sanatçının serigrafi baskının tekrara dayalı üretim metoduna, ikincisi; koleksiyon nesnesi olan mektup pulunun, özellikle hatalı basımlarının, günümüzde ulaştığı değeri tekrarın sekteye uğradığı noktada edindiklerine, sonuncusu ise; eski bir çalışmasını yeniden gündeme getirerek kendi üretim geçmişine dair referanslar taşır. Yasemin Özcan uzun yıllara yayılan pratiğinde kavramsal ve görsel olarak yinelenen öğeleri Tekrar İnşa adlı yapıtında yeşil renk, toprak, terracota, emek ve edebiyat ile kurduğu yoğun ilişkiyle tanımlarken pratiğinde izleyiciyi biyografik bir yolculuğa çıkarır.

Zilberman Selected’da 29 Aralık 2022-18 Şubat 2023 tarihleri arasında ziyarete açık olacak Tekrar, Baştan tekrar meselesinden daha ziyade, tüm yinelemelerin içinde farklılığın aldığı şekli, değişimin şaşırtıcılığını, belirli yapısal ve zamansal aralıkları sanatçıların yorumlarıyla yeniden ortaya koyar. Sanatçı Sayfaları
  - Guido Casaretto
  - Zeynep Kayan
  - Erinç Seymen

Sergideki Çalışmalar