BASIN BÜLTENİ - Olduğumuz Gibi

15/03/2013 - 27/04/2013


Galeri Zilberman  19 Mart - 27 Nisan 2013 tarihleri arasında "Olduğumuz Gibi" adlı uluslararası grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü sanatçı Ferhat Özgür'ün üstlendiği sergi çıkış noktasını Sydney Pollack'ın 1973 tarihli aynı adlı filminden alıyor. Biri Marksist Yahudi bir kadın (Barbara Streisand) ile diğeri dertsiz tasasız, politikayla da alakasız bir adam (Robert Redford) arasında geçen inişli çıkışlı bir aşk öyküsüne odaklanan film, farklı karakterler ve farklı dünya görüşlerine rağmen bireylerin birbirlerini ‘oldukları gibi’ kabullendikleri gerçekçi ve dramatik bir hikaye etrafında dönmesiyle serginin kavramsal çerçevesini oluşturuyor. Sergi, davetli sanatçılara herhangi bir küratöryel müdahelede bulunmaksızın farklı eğilim ve sinerjilerin oldukları gibi sunulduğu dinamik ve çok sesli bir deneyim alanı yaratmayı hedefliyor.

Bununla birlikte sergi, sanatçı temsillerinde hissedilebilir bir karakter çatışmasının yarattığı enerjik ortam ile diğer temasız grup sergilerinden ayrılıyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası ortamda tanınmış ve tanınmaya başlayan farklı kuşak sanatçıların bir aradalığını hedefleyen sergide Ruti Sela-Maayan Amir, Burçak Bingöl, Çınar Eslek, Serkan, Demir, Shaun Gladwell, Ahmet Elhan, Mustafa Kula, Franticek Klossner, MANON, Serkan Özkaya, Kazım Şimşek,Yuan Shun ve Roi Vaara'nın, videodan resme, fotoğraftan enstalasyon ve heykele kadar uzanan farklı formatlardaki yapıtları yer alıyor.
Ruti Sela-Maayan Amir’in İsrail'deki yeni jenerasyonun politik ve ahlaki durumlarını paranteze alan ‘Beyond Guilty’ adlı çarpıcı videoları, Burçak Bingöl’ün, her daim neşeli Barbie’nin yalnızken girdiği ruh halini araştıran  ‘Barbie Blues’ adlı seramik heykeli, ‘Şükür’ adlı enstalasyonuyla günümüz inanç sistemlerini ele alan Serkan Demir'in enstalasyonu, Ahmet Elhan’ın ‘Tepe’ adlı beş parçadan oluşan dramatik fotoğraf dizisi, kendi bedeninin gerçekliğini görselleştirerek dönüştüren Çınar Eslek’in fotoğrafları,  Shaun Gladwell’in ‘Storm Sequence’ şiirsel etkideki dokunaklı videosu, siluetlerden siluetler yaratan Franticek Klossner'in fotoğrafları, Mustafa Kula’nın enerjik boya-desenleri, toplumsal cinsiyet kavramını irdeleyen ‘Miss Rimini’ adlı müzikal videosuyla irdeleyen MANON'nun feminist yaklaşımı, Serkan Özkaya’nın ‘Esinti’ adlı minimal heykeli, Kazım Şimşek'in yeni bir portre geleneğiyle ele aldığı 'Narkisos' adlı  büyük boyutlu bir boya resmi, Roi Vaara'nın günümüz sanatçısının hayat ve sanat arasındaki tercihi gelgitlerini sorgulayan 'Sanatçının Çelişkisi' adlı performatif videosu ve Yuan Shun’un Kuzey Kutbu’nda erimeye başlayan buzulların mutasyonundan hareketle tematize ettiği sosyo-politik bağlamlı fotoğrafları, serginin söz konusu çatışma ve bütünleşme alanlarına ilişkin açık ip uçları sunuyor. 
“Olduğumuz Gibi” 15 Mart – 27 Nisan 2013 tarihleri arasında Mısır Apartmanı’ndaki Galeri Zilberman’da görülebilir.Sanatçı Sayfaları
  -  Manon
  - Ahmet Elhan
  - Çınar Eslek
  - Franticek Klossner
  - Kazım Şimşek
  - Mustafa Kula
  - Roi Vaara
  - Ruti Sela - Maayan Amir
  - Serkan Demir
  - Serkan Özkaya
  - Shaun Gladwell
  - Yuan Shun
  - Burçak Bingöl