A highlight of ''one one two one two three''

26/02/2022 - 30/04/2022


Zilberman İstanbul olarak proje alanımızda 26 Şubat-30 Nisan 2022 tarihleri arasında bir kesit sunacağımız bir bir iki bir iki üç sergisini duyurmaktan memnuniyet duyarız. Bu kapsamda sanatçı Zeynep Kayan’ın 22 Şubat-23 Nisan 2022 tarihleri arasında Zilberman Berlin’de izlenebilen kişisel sergisi bir bir iki bir iki üç’ten bir kesit izleyiciyle buluşuyor. Kayan’ın video yerleştirme ve fotoğraf çalışmaları Zilberman İstanbul’un bulunduğu tarihi Mısır Apartmanının ikinci katındaki proje alanında görülebilir.

Zeynep Kayan’ın kişisel sergisi bir bir iki bir iki üç tek tek ve seri halinde sunulan video ve fotoğraflardan oluşuyor. Yıllar içinde dans koreografilerine sıklıkla referans vermiş olan sanatçı, örnek vermek gerekirse, koreograf Trisha Brown’ın Accumulation performansı kapsamında sarf ettiği şu ifadeleri kullanır: “Basit bir hareketle başlarım. Bu hareketi kinestetik sistemime bütünüyle dahil edinceye dek tekrarlarım. Sonra ikinci hareketi eklerim. Birinci ve ikinci hareketleri iç içe geçinceye dek tekrarlarım. Daha sonra üçüncü hareketi eklerim. Sistemim daha fazla hareketi kaldıramayacak noktaya gelinceye dek hareket eklemeyi sürdürürüm.” Serginin başlığı bu tekrar ve çeşitleme ritmiyle uyumludur: bir bir iki bir iki üç.

Basmak, kavramak, tıklamak gibi gündelik kesik hareket ve sesleri içeren, kendilerine içkin olan öz düşünümsel üslubu da sıklıkla içine alacak şekilde kullanan videolar yer yer oyuncaklı olabilmektedir. Sunuş biçiminde gözlemlendiği üzere, tek tek bölümler kendi içinde görünen ve beklenen, hareket ve süreklilik arasındaki gerilimi kurar. Mekân derinliğini dengeleyen ön kamera perspektiflerine karşın, ses bir boşluk yanılsaması yaratır.

Kayan’ın başlangıç malzemesi hareketli imgelerdir. Videolar ve videolardan alınan hareketsiz görüntüler kimi zaman bir arada bulunur, kimi zaman ise sadece hareketsiz görüntüler vardır. Kayan bunları daha fazla işleme tabi tutar. Yeniden taratmadan önce bilgisayar ekranından fotoğraflarını çeker veya eski bir yazıcıdan yazdırır. Bu durum kesik bir uzamsallığa erişilmesini sağlayarak yüzeyin ve dokunsallığın maddi koşuluna odaklanmaya yol açar. Böylece betimleme ve soyutlama arasında hareket eden motiflere erişmek daha da zorlaşır.

Ekrandan fotoğraflanan siyah beyaz hareketsiz görüntüler bir hareketin farklı momentlerini gevşek siyah iplik bobinleri halinde göstermektedir. Tıpkı antik mitolojide tanrıça olarak bilinen Parca’lar gibi, sanatçı da adeta kimselerin bakıp göremediği yaşam ipliğini örerek görüntüyü yönlendirir. Kayan’ın çalışmasında, resmin bütününü gözlemcinin nazarından kaçıran unsur, görüntü bölümünün sınırlarıdır. Hareketin sürekliliği sadece yakalanan momentlerin kullanılmasıyla yeniden kurulabilir.

Bir başka işte, duvarda sanatçıyı ve gölgesini görürüz. Başının üzerinde, alt kenardan görüntünün içine doğru çıkıntı yapan bir havuz ağı vardır. Burada kelimenin gerçek anlamıyla bir motif yakalanmaktadır. Yatay formatın vurgulu oluşu sinema ekranı boyutlarını çağrıştırırken, yoğun siyah beyaz kontrastlar ve gölgeler Ekspresyonist bir filmi andırır. Başta anlatılan videoda olduğu gibi, hareket görüntüden dışarı doğru itilmekte ve geriye doğru hareket eden figür bizden çekilmekte olup daha sonra, geçit vermeyen arkadaki duvar tarafından sekteye uğratılmaktadır.

Sınırlı hareket malzemesini sistematik olarak değişikliğe uğratan Zeynep Kayan hareket envanterinin bir parçasını oluşturan ve hareketlerin fazla karmaşık veya alanın fazla dar olması halinde tetiklenen, hayal kırıklığı da dâhil olmak üzere birçok duyguyu ifade eden yeni çeşitlemeler üzerinden denemeler yapmayı sürdürür. Tekrarlar genellikle yanlış hareketlerin sonucudur. Başarısızlık sapmalara ve doğaçlamalara yol açabilir. Yeni girişimlerde bulunurken, rastlantısal olayların beklenmedik olasılıkların önünü açtığı sıklıkla vakidir. Her deneyimimiz birbirine benzer. Bu eserlerin içsel uyumunu ortaya çıkaran şey tanımadır.

Zeynep Kayan (1986, Ankara) Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Fakültesinden mezun oldu ve Hollanda Utrecht’teki MaHKU’da Güzel Sanatlar alanında yüksek lisansını tamamladı. Kayan Amsterdam’daki Rijksakademie van Beeldende Kunsten Rezidansta Eylül 2022’den itibaren misafir sanatçı olarak bulunacak. Ankara’daki bağımsız sanat alanı Torun’un kurucu ortağıdır. Son zamanlardaki kişisel sergi ve gösterimleri şunlardır. Zona Maco Foto, (Meksika, 2022); Temporary Sameness (Zilberman Gallery, İstanbul, 2019), UNSEEN Amsterdam (Amsterdam, 2019), Constructed (Zilberman Gallery, İstanbul, 2016). Kayan’ın işleri Protocinema (İstanbul, 2021), Asya Sanat Müzesi (San Francisco, 2021), Evliyagil Müzesi (Ankara, 2020); Helsinki Çağdaş Galerisi (Helsinki, 2020); RijksOpen (Rijksakademie, Amsterdam, 2019 & Salt Galata, İstanbul, 2018); Field Meeting (New York, 2015); Rezan Has Müzesi (İstanbul, 2013); 1. Tiflis Trienali (Tiflis Çağdaş Sanat Merkezi, 2012); İstanbul Modern, İstanbul, 2011. Kayan 2017 Kassel Kukla Kitap Ödülü’nde ikinciliğe layık görülmüştür. Akinabooks tarafından yayımlanan bir sonraki kitabı Unseen Amsterdam 2018’de satışa sunulmuştur.

 

Daha fazla bilgi için Naz Kocadere’yle naz@zilbermangallery.com adresinden irtibata geçebilirsiniz.

 


» SIEHE AUCH

Artist Pages
  - Zeynep Kayan

Ausstellungsarbeiten